Insatskaminer Göteborg Kungsbacka

Insatskaminer

Scanspis 1001

Insatskaminer

Scanspis 1002

Insatskaminer

Scanspis 5001

Insatskaminer

Scanspis 5002

Insatskaminer

Scanspis 5003

Insatskaminer

Scanspis 5004

Insatskaminer

Spisinsatserna är större kamininsatser där du som kund bestämmer hur slutresultatet ska se ut – du kan helt enkelt konstruera din kamin efter egna önskemål. Skillnaden mot den mindre kassetten är att insatsen ofta har en mer rejäl brännkammare. Spisinsatserna är ofta gjorda för egen inbyggnad och du kan alltså mura in insatsen på det sätt du önskar.

Varför installera en insatskamin?

För att vara mer energieffektiv kan det vara en bra idé att värma upp sitt hem med en insatskamin! Veden räcker längre eftersom värmen tas tillvara på annorlunda sätt än en traditionell kamin.

Man återanvänder värmen från insatskaminen till huset och det överflödiga försvinner genom skorstenen vilket i sin tur ger minskad vedförbrukning.

Finns det olika modeller på insatskaminer?

Svaret är kort och gott: ja, det finns olika modeller på insatskaminer. Du kan exempelvis köpa en hörnkamin som du enkelt placerar i ett hörn eller i de flesta utrymmen hemma. Det finns också sådana som är vattenmantlade för att hjälpa dig att värma upp vattnet. Enkelt, smidigt och energieffektivt – Köp en insatskamin!